Aanmelden

                             Waarom De Blauwe Watervogel?

Aanbieding, bij aanmelding in april twee gratis extra lessen!
Ruim twaalf jaar geven de zweminstructeurs van zwemschool De Blauwe Watervogel zwemles aan kinderen in en in de omgeving van Utrecht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een plezierige manier goed leren zwemmen. Dit betekent dat ze zich vertrouwd voelen in het water en dat ze een goede zwemtechniek aanleren waar ze hun hele leven plezier van hebben. We leiden kinderen op voor het ABC-diploma en voor de diploma’s zwemvaardigheid.
Waarom de Blauwe Watervogel?

Kleine Groepen

Kinderen vanaf vier jaar kunnen beginnen met de
zwemlessen en voor jonge kinderen is leren zwemmen een complexe aangelegenheid. Daarom houden we de groepen klein: maximaal acht kinderen. kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en met dat tempo houden we rekening tijdens de lessen, dat kan alleen maar als er veel individuele aandacht is voor de kinderen.

Veel bewegen

De uitleg tijdens de zwemles wordt vooral gedaan door het voordoen en heel veel zelf oefenen. De techniek van de zwemslagen is al ingewikkeld genoeg en verbale uitleg beperken we tot het noodzakelijke. Een goede zweminstructeur zorgt ervoor dat kinderen 90% van de tijd actief bezig zijn. Dit betekent geen rijtjes en duidelijke korte opdrachten tijdens de les.

Individuele Aandacht

Het ene kind heeft moeite met de borstcrawl, het andere kind met de schoolslag. Toch worden ze allemaal opgeleid voor hetzelfde diploma. Dat kan alleen maar als de zweminstructeur de lessen aanpast aan de vaardigheden van de kinderen. De zweminstructeur zorgt ervoor dat de onderdelen waar een kind meer moeite mee heeft, vaker aan bod komen. Maar tegelijkertijd geeft hij het kind positieve feedback over de vaardigheden die hij of zij al wel beheerst. Dit betekent dat in dezelfde groep verschillende opdrachten kunnen worden gegeven aan de kinderen.

Plezier

Plezier tijdens de zwemles is essentieel om goed te leren zwemmen. Wij streven ernaar dat kinderen zich prettig voelen in het water door verschillende oefen- en spelvormen aan te bieden. In de periode tot het A-diploma is de zweminstructeur meestal in het water bij de kinderen. Corrigeren van zwemslagen is dan makkelijker en het bevordert het contact tussen kind en zweminstructeur.

Wedstrijdbad

De kinderen worden vanaf het begin vertrouwd gemaakt met waterdieptes waar zij niet kunnen staan. We leren ze in de aanvangsfase de basisvaardigheden aan om snel het water uit te komen. Ook om reden van waterveiligheid vindt het diplomazwemmen plaats in een wedstrijdbad met de volgens de zwembond vereiste dieptes en afmetingen. Als kinderen alleen maar ervaring hebben met zwemmen in een klein bad met warm water waar ouders ook een groot deel van de tijd aanwezig zijn, kunnen kinderen makkelijker in paniek raken als ze ergens onverwacht te water raken. 

Kleine groepen

Kinderen vanaf vier jaar kunnen beginnen met de zwemlessen en voor jonge kinderen is leren zwemmen een complexe aangelegenheid. Daarom houden we de groepen klein: maximaal acht kinderen. kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo en met dat tempo houden we rekening tijdens de lessen, dat kan alleen maar als er veel individuele aandacht is voor de kinderen.

Veel bewegen

De uitleg tijdens de zwemles wordt vooral gedaan door het voordoen en heel veel zelf oefenen. De techniek van de zwemslagen is al ingewikkeld genoeg en verbale uitleg beperken we tot het noodzakelijke. Een goede zweminstructeur zorgt ervoor dat kinderen 90% van de tijd actief bezig zijn. Dit betekent geen rijtjes en duidelijke korte opdrachten tijdens de les.

Individuele aandacht

Het ene kind heeft moeite met de borstcrawl, het andere kind met de schoolslag. Toch worden ze allemaal opgeleid voor hetzelfde diploma. Dat kan alleen maar als de zweminstructeur de lessen aanpast aan de vaardigheden van de kinderen. De zweminstructeur zorgt ervoor dat de onderdelen waar een kind meer moeite mee heeft, vaker aan bod komen. Maar tegelijkertijd geeft hij het kind positieve feedback over de vaardigheden die hij of zij al wel beheerst. Dit betekent dat in dezelfde groep verschillende opdrachten kunnen worden gegeven aan de kinderen.

Plezier

Plezier tijdens de zwemles is essentieel om goed te leren zwemmen. Wij streven ernaar dat kinderen zich prettig voelen in het water door verschillende oefen- en spelvormen aan te bieden. In de periode tot het A-diploma is de zweminstructeur meestal in het water bij de kinderen. Corrigeren van zwemslagen is dan makkelijker en het bevordert het contact tussen kind en zweminstructeur.

Watervrij en goede zwemtechniek

Je prettig voelen in het water gaat samen met een goede zwemtechniek. Wij zien zwemmen als een fantastische sport voor kinderen, waar ze hun hele leven plezier van kunnen hebben. De basis hiervoor is het aanleren van de goede zwemslagen in verschillende omstandigheden. Dus niet alleen in warm water in een klein bad maar ook in het grotere wedstrijdbad met een andere watertemperatuur.

Zwemlessen

We geven lessen van 2 uur aaneengesloten of 1 uur per week.
Desgewenst kunnen kinderen ook 2 keer per week zwemles volgen.
Er zijn in ieder schooljaar vier lesblokken van tien weken. 
Privélessen zijn ook mogelijk.

Meer over zwemlessen

Zwemtijden en locaties

Diploma A
Maandag:16:30 tot 18:30 
Dinsdag   16:30 tot 18:30 
Vrijdag     16:30 tot 18:30 
Zaterdag  14:00 tot 16:00
Zaterdag  16:00 tot 18:00
Zondag     14:00 tot 16:00

Afstandzwemmen Diploma A
Vrijdag 18:30 tot 19:30

Diploma B
Vrijdag 18:30 tot 19:30

Diploma C 
Vrijdag 18:30 tot 19:30

Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Het zwembad van het UMC ligt tegenover
de ingang van de Spoedeisende Hulp

Diploma A
Vrijdag 16:30 tot 18:15

Afstandzwemmen Diploma A
Vrijdag 18:15 tot 19:15

Diploma B
Vrijdag 18:15 tot 19:15

Diploma C
Vrijdag 18:15 tot 19:15

Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht

Diploma A
Zaterdag 11:00 tot 17:00

Afstandzwemmen Diploma A
Zaterdag 11:00 tot 16:00

Diploma B en C
Zaterdag 11:00 tot 16:00

Superzwemmen, zwemvaardigheid 1, 2 ,3
Zaterdag 14:00 tot 15:00

Badmeester Schenkpad 8, 3705 GK Zeist

Diploma A
Zondag 09:00 tot 11:00
Zondag 11:00 tot 13:00 
Zondag 13:00 tot 14:00

Afstandzwemmen Diploma A
Zondag 13:00 tot 14:00

Diploma B
Zondag 13:00 tot 14:00
Zondag 14:00 tot 15:00

Diploma C
Zondag 13:00 tot 14:00
Zondag 14:00 tot 15:00

Rumpsterweg 15, 3981 AK Bunnik

Diploma's

Wij geven zwemles volgens het ABC-plan. Dit betekent dat kinderen met het totale ABC-diploma pas echt zwemveilig zijn. Het A-diploma is de start voor het zwemproces. Wij adviseren om direct na het behalen van A-diploma door te gaan met de lessen voor het B-diploma. De ervaring leert dat kinderen die een pauze inlassen na het A-diploma meer moeite en tijd nodig hebben om het B-diploma in een zwemperiode van tien weken te kunnen halen. Het afsluitend C-diploma vergt veel nieuwe vaardigheden en wordt door de kinderen ervaren als nieuw en spannend.  Pas als de kinderen het C-diploma behaald hebben, beschikken ze over voldoende zwemvaardigheden waarvan ze hun hele leven plezier zullen hebben. Ze kunnen zich met het ABC-diploma in vrijwel alle situaties en omstandigheden in het water redden. Het diplomazwemmen vindt altijd plaats in een wedstrijdbad (Dijnselburg in Zeist). Wij vinden het belangrijk dat kinderen zonder problemen een ander (groter, kouder, dieper) bad in durven springen. Wennen en leren in een verwarmd kleiner zwembad is comfortabel maar de volgende stap is kunnen zwemmen in een minder vertrouwde omgeving. Kunnen ze die stap maken, dan zijn ze echt watervrij.

Superzwemmen voor goede zwemmers
Na het behalen van het ABC-diploma bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Superzwemmen. Deze Super zwemlessen zijn bedoeld voor kinderen die graag zwemmen en nieuwe dingen willen leren, zonder dat de nadruk ligt op het behalen van een diploma. In vroeger tijden konden kinderen na het ABC-diploma diverse zwemcertificaten behalen. Deze vaardigheden zijn nu samengevoegd in de diploma's Zwemvaardigheid I, II en III. Tijdens de lessen Superzwemmen wordt de helft van de les besteed aan de onderdelen voor het zwemvaardigheidsdiploma en de andere helft aan de onderdelen van het Superzwemdiploma: snorkelen, plankspringen, wedstrijdzwemmen, zwemmend redden en waterpolo.

Zwemdiploma kikker, goudvis en Dolfijn
Na het behalen van het ABC-diploma bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het Superzwemmen. Deze Super zwemlessen zijn bedoeld voor kinderen die graag zwemmen en nieuwe dingen willen leren, zonder dat de nadruk ligt op het behalen van een diploma. In vroeger tijden konden kinderen na het ABC-diploma diverse zwemcertificaten behalen. Deze vaardigheden zijn nu samengevoegd in de diploma's Zwemvaardigheid I, II en III. Tijdens de lessen Superzwemmen wordt de helft van de les besteed aan de onderdelen voor het zwemvaardigheidsdiploma en de andere helft aan de onderdelen van het Superzwemdiploma: snorkelen, plankspringen, wedstrijdzwemmen, zwemmend redden en waterpolo.

Tarieven


De kosten voor een zwemles van 60 minuten zijn 15 euro.
Het zwemrooster is ingedeeld in vier perioden van tien weken. Voor aanvang van iedere periode dient een nieuwe zwemkaart gekocht te worden.De kosten voor zwemlessen van 1 uur per week zijn € 150 per periode. De kosten voor zwemlessen van 2 uur per week bedragen € 300 per periode. Wij vragen geen inschrijfgeld en er zijn geen diplomakosten.
Een extra les boeken
Het is altijd mogelijk een extra les te boeken, naast de reguliere lessen.
De kosten voor een extra les zijn 12.50 euro.
Privéles : 50 euro per les van 60 minuten.
Inschrijven

Agenda

Januari

Zondag
Vrijdag
-
Maandag
t/m
Zondag
-
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
6
-
9
t/m
29
-
23
24
25
26
27
28
29
Vervolg Kerstvakantie
Einde Kerstvakantie
-
Gekleed zwemmen

Gekleed zwemmen
-
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles

Februari

Maandag
Dinsdag
27
28
Begin voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie

Maart

Woensdag
Zondag
-
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
5
-
13
14
15
16
17
18
19
-
27
28
29
30
31
Vervolg voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
-
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
-
Gekleed zwemmen
Gekleed zwemmen
Gekleed zwemmen
Gekleed zwemmen
Gekleed zwemmen

April

Zaterdag
t/m
Zondag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Maandag
t/m
Zondag
1
t/m
16
15
10
11
12
13
14
15
16
-
24
t/m
30
Gekleed zwemmen

Gekleed zwemmen
Diplomazwemmen Zeist
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
-
Begin mei vakantie

Einde mei vakantie

Mei

-
-
Geen bijzonderheden

Juni

Maandag
t/m
Vrijdag
-
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
12
t/m
30
-
26
27
28
29
30
Gekleed zwemmen

Gekleedzwemmen
-
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles
Kijkles

Juli

Zaterdag
Zondag
-
Maandag
t/m
Maandag
1
2
-
3
t/m
31
Gekleed zwemmen en kijkles
Gekleed zwemmen en kijkles
-
Begin Zomervakantie

Zomervakantie

Augustus

Dinsdag
t/m
Zondag
1
t/m
20
Vervolg Zomervakantie

Einde Zomervakantie

September

-
-
Geen bijzonderheden

Oktober

Maandag
t/m
Zondag
16
t/m
22
Begin Herfstvakantie

Einde Herfstvakantie

November

-
-
Geen bijzonderheden

December

-
-
Geen bijzonderheden
Kijk of uw vraag staat bij "meest gestelde vragen". Staat uw vraag er niet bij, stuur ons dan een mail : info@deblauwewatervogel.nl
U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0346-218061.
Meest gestelde vragen
Je vraag is verstuurd!
Oops! Er ging iets fout

Nieuws

Aanbieding nieuwe zwemperiode
In de week van 17 april begint de laatste zwemperiode van tien weken voor de zomervakantie. Wie zich aanmeldt in de maand april krijgt 2 gratis zwemlessen in deze periode.
Voor informatie: bel naar 0346 218061 of mail naar info@deblauwewatervogel.nl. 
Aanmelden kan met het inschrijfformulier op de website